Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66438

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:36 (2015-2016), Innst. 289 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Bente Stein Mathisen og Nils Aage Jegstad om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12478 3. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (168/168) 0% (0/168) 1% (1/169)