Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66437

Sist oppdatert: 2019-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:38 (2015-2016), Innst. 128 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Helge Thorheim om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13525 7. jan 2020 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og uavhengig representant Ulf Leirstein Nei 15% (23/153) 85% (130/153) 9% (16/169)