Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66436

Sist oppdatert: 2020-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:19 (2015-2016), Innst. 258 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Per Olaf Lundteigen om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
14035 14. mai 2020 Innstillingens tilråding Ja 69% (79/115) 31% (36/115) 32% (54/169)