Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66436

Sist oppdatert: 2016-09-29 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:19 (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Per Olaf Lundteigen om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger