Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66435

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:25 (2015-2016), Innst. 127 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Karin Andersen om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11955 29. jan 2019 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 13% (21/165) 87% (144/165) 2% (4/169)
11956 29. jan 2019 Romertall I. Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)
11957 29. jan 2019 Romertall II. Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)