Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66434

Sist oppdatert: 2020-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:39 (2015-2016), Innst. 261 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Helge Thorheim og Kjersti Toppe om endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
14032 14. mai 2020 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV og uavhengig representant Leirstein Nei 19% (22/115) 81% (93/115) 32% (54/169)
14033 14. mai 2020 Innstillingens tilråding Ja 81% (93/115) 19% (22/115) 32% (54/169)