Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66432

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:26 (2015-2016), Innst. 285 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Abid Q. Raja, Snorre Serigstad Valen og Karin Andersen om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12463 3. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 9% (15/168) 91% (153/168) 1% (1/169)
12464 3. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 12% (20/168) 88% (148/168) 1% (1/169)
12465 3. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 32% (53/168) 68% (115/168) 1% (1/169)
12466 3. jun 2019 Romertall I. Ja 68% (115/168) 32% (53/168) 1% (1/169)
12467 3. jun 2019 Romertall II. Ja 92% (154/168) 8% (14/168) 1% (1/169)
12468 3. jun 2019 Romertall III. Ja 88% (148/168) 12% (20/168) 1% (1/169)