Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66431

Sist oppdatert: 2016-09-29 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:34 (2015-2016)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Torhild Aarbergsbotten om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger