Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66431

Sist oppdatert: 2020-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:34 (2015-2016), Innst. 259 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle og Torhild Aarbergsbotten om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
14034 14. mai 2020 Innstillingens tilråding Ja 69% (79/115) 31% (36/115) 32% (54/169)