Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66430

Sist oppdatert: 2019-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:40 (2015-2016), Innst. 126 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13527 7. jan 2020 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, Sp, SV og uavhengig representant Ulf Leirstein Nei 38% (58/153) 62% (95/153) 9% (16/169)
13528 7. jan 2020 Innstillingens tilråding Ja 62% (95/153) 38% (58/153) 9% (16/169)