Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66429

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:21 (2015-2016), Innst. 128 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heidi Nordby Lunde om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11951 29. jan 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Eva Kristin Hansen (A) og SV. Nei 22% (36/166) 78% (130/166) 2% (3/169)