Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66425

Sist oppdatert: 2019-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:43 (2015-2016), Innst. 121 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13529 7. jan 2020 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 10% (15/153) 90% (138/153) 9% (16/169)
13530 7. jan 2020 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 10% (15/153) 90% (138/153) 9% (16/169)
13531 7. jan 2020 Forslag nr. 1 på vegne av FrP og uavhengig representant Ulf Leirstein Nei 12% (19/153) 88% (134/153) 9% (16/169)