Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66424

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:27 (2015-2016), Innst. 129 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11960 29. jan 2019 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 7% (12/166) 93% (154/166) 2% (3/169)
11961 29. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)