Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66423

Sist oppdatert: 2018-05-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:35 (2015-2016), Innst. 246 S (2017-2018)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner, Elin Rodum Agdestein og Regina Alexandrova, om endring i § 5 (om kongens immunitet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10775 8. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 100% (167/167) 0% (0/167) 1% (2/169)