Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66422

Sist oppdatert: 2019-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:44 (2015-2016), Innst. 123 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13532 7. jan 2020 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 12% (19/153) 88% (134/153) 9% (16/169)