Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66421

Sist oppdatert: 2018-05-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:45 (2015-2016), Innst. 247 S (2017-2018)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10778 8. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (33/167) 80% (134/167) 1% (2/169)
10779 8. mai 2018 Innstillingens tilråding Ja 80% (134/167) 20% (33/167) 1% (2/169)