Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66418

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:42 (2015-2016), Innst. 130 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om ny § 111 andre ledd (om støy)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11962 29. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)