Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66416

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:29 (2015-2016), Innst. 286 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12472 3. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 40% (68/168) 60% (100/168) 1% (1/169)
12473 3. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 60% (100/168) 40% (68/168) 1% (1/169)