Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66414

Sist oppdatert: 2016-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 166 L (2015-2016), Innst. 92 L (2016-2017), Lovvedtak 25 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger