Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66413

Sist oppdatert: 2016-11-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 164 L (2015-2016), Innst. 65 L (2016-2017), Lovvedtak 9 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8036 24. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
8037 24. nov 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)