Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66411

Sist oppdatert: 2018-05-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:20 (2015-2016), Innst. 255 S (2017-2018)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen og Gunvor Eldegard om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10773 8. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og KrF. Nei 48% (80/166) 52% (86/166) 2% (3/169)
10774 8. mai 2018 Romertall II. Ja 100% (167/167) 0% (0/167) 1% (2/169)