Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66409

Sist oppdatert: 2018-05-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:11 (2015-2016), Innst. 249 S (2017-2018)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10772 8. mai 2018 Innstillingens tilråding Nei 53% (88/166) 47% (78/166) 2% (3/169)