Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66407

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:10 (2015-2016), Innst. 132 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11958 29. jan 2019 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 13% (21/166) 87% (145/166) 2% (3/169)
11959 29. jan 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)