Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66405

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:8 (2015-2016), Innst. 287 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12474 3. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 31% (52/168) 69% (116/168) 1% (1/169)
12475 3. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 70% (117/167) 30% (50/167) 1% (2/169)