Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66402

Sist oppdatert: 2018-05-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:6 (2015-2016), Innst. 250 S (2017-2018)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10780 8. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 12% (20/166) 88% (146/166) 2% (3/169)