Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66393

Sist oppdatert: 2017-01-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 20 (2015-2016), Innst. 119 S (2016-2017)

Beskrivelse: Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2015-1. halvår 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8481 10. jan 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)