Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66357

Sist oppdatert: 2016-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 160 L (2015-2016), Innst. 66 L (2016-2017), Lovvedtak 14 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i veglova (Vegtilsynet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8080 1. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
8081 1. des 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)