Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66343

Sist oppdatert: 2017-05-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:13 (2015-2016), Innst. 290 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8947 22. mai 2017 Romertall I. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
8948 22. mai 2017 Romertall II. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)