Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66282

Sist oppdatert: 2016-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 156 S (2015-2016), Innst. 37 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia, undertegnet i Lusaka 17. desember 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7992 15. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)