Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66247

Sist oppdatert: 2017-02-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:16 (2015-2016), Innst. 114 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8539 9. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)