Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66191

Sist oppdatert: 2016-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 154 L (2015-2016), Innst. 91 L (2016-2017), Lovvedtak 24 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger