Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66188

Sist oppdatert: 2016-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 144 S (2015-2016), Innst. 39 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8065 29. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)