Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66029

Sist oppdatert: 2017-02-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:2 (2015-2016), Innst. 164 S (2016-2017)

Beskrivelse: Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8559 21. feb 2017 Romertall I. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
8560 21. feb 2017 Romertall II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)