Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66016

Sist oppdatert: 2017-03-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:15 (2015-2016), Innst. 105 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8645 13. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)