Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65992

Sist oppdatert: 2017-03-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:124 S (2015-2016), Innst. 202 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8650 21. mar 2017 Forslag nr. 6 på vegne av SV. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
8651 21. mar 2017 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV og MDG. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
8652 21. mar 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av V, SV og MDG. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
8653 21. mar 2017 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, V og SV. Nei 15% (15/101) 85% (86/101) 40% (68/169)
8654 21. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)