Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65982

Sist oppdatert: 2016-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:126 S (2015-2016), Innst. 61 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å åpne havet for ungdomsfiske hele året

Kategorier: Lenker:

Avstemninger