Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65980

Sist oppdatert: 2016-12-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:119 S (2015-2016), Innst. 149 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum og Anne Tingelstad Wøien om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8472 20. des 2016 Forslag nr. 2 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
8473 20. des 2016 Forslag nr. 3 på vegne av Sp og SV. Nei 14% (14/100) 86% (86/100) 41% (69/169)
8474 20. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, Sp og SV. Nei 20% (20/100) 80% (80/100) 41% (69/169)
8475 20. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)