Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65960

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:3 (2015-2016), Innst. 290 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12469 3. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 12% (20/168) 88% (148/168) 1% (1/169)
12470 3. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 88% (148/168) 12% (20/168) 1% (1/169)