Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65901

Sist oppdatert: 2017-02-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 139 L (2015-2016), Innst. 190 L (2016-2017), Lovvedtak 55 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8552 21. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 91% (86/95) 9% (9/95) 44% (74/169)
8553 21. feb 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 91% (93/102) 9% (9/102) 40% (67/169)