Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 65842

Sist oppdatert: 2016-10-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 137 L (2015-2016), Innst. 20 L (2016-2017), Lovvedtak 1 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7900 13. okt 2016 Romertall I og II Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
7901 13. okt 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)