Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65828

Sist oppdatert: 2016-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 33 S (2016-2017)

Beskrivelse: Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8016 22. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)