Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65814

Sist oppdatert: 2016-11-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:101 S (2015-2016), Innst. 34 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8033 24. nov 2016 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV og MDG. Nei 5% (5/104) 95% (99/104) 38% (65/169)
8034 24. nov 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, Sp, SV og MDG. Nei 16% (16/103) 84% (87/103) 39% (66/169)
8035 24. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)