Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65766

Sist oppdatert: 2016-12-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:97 S (2015-2016), Innst. 74 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å styrke ordningen med fri rettshjelp

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8182 2. des 2016 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av SV og MDG. Nei 5% (5/102) 95% (97/102) 40% (67/169)
8183 2. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
8184 2. des 2016 Forslag nr. 2 på vegne av V. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
8185 2. des 2016 Romertall I. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
8186 2. des 2016 Romertall II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)