Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65755

Sist oppdatert: 2016-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 319 S (2015-2016)

Beskrivelse: Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7463 7. jun 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I § 3 tredje ledd og § 7, og forslag nr.1 og 2 fra SV Ja 86% (91/106) 14% (15/106) 37% (63/169)
7464 7. jun 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I § 3 tredje ledd og § 7, og forslag nr.1 og 2 fra SV Nei 14% (15/106) 86% (91/106) 37% (63/169)
7465 7. jun 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I § 9 og forslag nr. 3 fra SV Ja 80% (83/104) 20% (21/104) 38% (65/169)
7466 7. jun 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall I § 9 og forslag nr. 3 fra SV Nei 20% (21/104) 80% (83/104) 38% (65/169)
7467 7. jun 2016 Forslag nr. 4 på vegne av SV. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
7468 7. jun 2016 Resten av romertall I samt romertall II. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)