Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65643

Sist oppdatert: 2016-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 279 S (2015-2016)

Beskrivelse: Oppnevning av leder og nestleder i Personvernnemnda

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7287 23. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)