Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65626

Sist oppdatert: 2016-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:93 S (2015-2016), Innst. 40 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7977 15. nov 2016 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 15% (15/98) 85% (83/98) 42% (71/169)
7978 15. nov 2016 Forslag nr. 4 på vegne av SV og V. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
7979 15. nov 2016 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp, SV og V. Nei 15% (15/98) 85% (83/98) 42% (71/169)
7980 15. nov 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, SV og V. Nei 15% (15/98) 85% (83/98) 42% (71/169)
7981 15. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)