Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65619

Sist oppdatert: 2016-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 128 S (2015-2016), Innst. 404 S (2015-2016)

Beskrivelse: Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt - Dørdal i Telemark

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7770 14. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
7771 14. jun 2016 Romertallene I og II. Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)
7772 14. jun 2016 Romertall III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)