Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 65615

Sist oppdatert: 2016-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 32 (2015-2016), Innst. 88 S (2016-2017)

Beskrivelse: Svalbard

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8017 22. nov 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av SV. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)
8018 22. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)