Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 65613

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 119 S (2015-2016), Innst. 354 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2014-2021, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2014-2021 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 3. mai 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7588 8. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 8% (8/98) 92% (90/98) 42% (71/169)
7589 8. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 94% (93/99) 6% (6/99) 41% (70/169)