Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65611

Sist oppdatert: 2016-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 L (2015-2016), Innst. 386 L (2015-2016), Lovvedtak 109 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om EØS-finanstilsyn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7704 13. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 82% (136/165) 18% (29/165) 2% (4/169)
7705 13. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 82% (135/164) 18% (29/164) 3% (5/169)