Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65606

Sist oppdatert: 2016-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 120 L (2015-2016), Innst. 42 L (2016-2017), Lovvedtak 7 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7987 15. nov 2016 Stor bokstav A romertallene I og II Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
7988 15. nov 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
7989 15. nov 2016 Stor bokstav B romertallene I og II Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)