Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65539

Sist oppdatert: 2016-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:12 (2015-2016), Innst. 44 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8242 9. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)